CS Advocaten: informeel, eerlijk en ervaren!

CS Advocaten is een informeel, eerlijk en ervaren kantoor waar betrokkenheid en een persoonlijke aanpak centraal staat.

Wij beoordelen samen met u op welke wijze u het beste geholpen bent. Dat doen wij aan de hand van onze drie pijlers: advocatuur, mediation en interim.

Advocatuur: wanneer u de ruimte wil benutten die het recht u als ondernemer geeft- of- wanneer het niet anders kan:
om uw recht te halen en zo nodig te bevechten.

Mediation: wanneer er mogelijkheden zijn om een conflict- samen met uw wederpartij- op te lossen buiten de rechtbank.

Interim: als u binnen uw bedrijf of met aandeelhouders een koers wilt gaan varen waar de "handjes en voetjes" voor ontbreken om dat juridisch voor elkaar te krijgen/ te managen.