Blogs

Ronselen van personeel

24-07-2019

Stelling: “Wanneer een ICT dienstverlener niet goed presteert, dan mag u zijn personeel ronselen.”.

De Voorzieningenrechter in Amsterdam is het met deze stelling niet eens. Toch bestaat aanleiding voor grote verontrusting bij ICT-dienstverleners op dit punt. Uw medewerkers zijn vaak uw belangrijkste asset en wanneer die zo maar mogen worden “gekaapt”, dan is dat een punt van aandacht.
 
Het geval betrof namelijk dat:
a) de opdrachtgever van de ICT-dienstverlener zich op het standpunt stelde dat de ICT-dienstverlener geen deugdelijk werk had geleverd, om vervolgens;
b) 22 ontwikkelaars van de ICT-dienstverlener een baan aan te bieden, te ronselen dus, om het werk dan maar bij de opdrachtgever zelf uit te gaan voeren.
 
In het contract tussen partijen was geen ronselverbod opgenomen. Men zou dus kunnen verwachten dat de voorzieningenrechter het ronselen op grond van een andere rechtsgrond, te weten op basis van een 'onrechtmatige daad', zou verbieden. Daarmee zouden alle ICT dienstverleners dan vrede hebben, maar de werkelijkheid is anders.
 
De voorzieningenrechter vonnist namelijk op een andere rechtsgrond (dan de onrechtmatigheid van de ronselactie zelf). De rechtsgrond betrof namelijk dat: “niet werd aangetoond dat daadwerkelijk slecht werk werd geleverd door de ICT dienstverlener”. 
 
Hoewel de uitkomst van de kwestie dus tevreden stelt, bekruipt nu toch het gevoel dat wanneer wèl zou zijn aangetoond dat het werk van de ICT dienstsverlener (deels) ondeugdelijk zou zijn geweest, de deur voor het vrijelijk mogen ronselen wel openstaat!

Wij willen kort maar krachtig aanbevelen: neem in voorkomende gevallen gewoon een ronselverbod op (in arbeidsovereenkomsten en) in contracten met afnemers. 

Bent u het eens of oneens met de stelling dat geronseld mag worden (wanneer de ICT dienstverlener deels niet presteert)? Laat het ons weten! Wij zijn daar heel benieuwd naar.
 
Wilt u meer informatie over het onderwerp of onze zienswijze daar op, mailt u dan naar mr. Jean-Paul Sars LLM.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK