Blogs

E-mails van een failliet

16-10-2019

Heeft een curator toegang tot alle zakelijke en privé mails van failliet?

Stelling: ‘De bestuurder van failliete rechtspersoon mag op kosten van (eveneens) de boedel de privé en zakelijke mails laten scheiden zodat zijn correspondentiegeheim (art. 8 EVRM) ongeschonden blijft.’.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft zich daarover recent uitgelaten. Een uitermate lezenswaardig vonnis met als kernboodschap: de rechtbank komt een curator vrijwel volledig te hulp geschoten wanneer een failliet slimmigheidjes verzint om maar geen inzage te hoeven geven in mailboxen (van in dit geval) bestuurders. De rechtbank kon alleen de horde van artikel 8 EVRM niet geheel nemen, zodat de bestuurders het (alleen) voor elkaar kregen om privé e-mails van zakelijke e-mails te laten schiften. Dat scheiden van mails moest worden gedaan door een daarvoor aangestelde persoon.

De kosten? Die moeten door beide partijen worden gedragen (curator en bestuurder gezamenlijk!). Over dat laatste horen we graag uw mening, maar eerst kort wat juridische achtergrond.

A          De voor deze casus meest relevante regel die voortvloeit uit de Faillissementswet:

“Uit artikel 92 Fw vloeit de taak van de curator voort om onmiddellijk na zijn benoeming alles in het werk te stellen om – onder meer – de administratie en alle aanwezige informatie daarover veilig te stellen voor zijn latere onderzoek daarvan in het belang van de boedel. Tot genoemde ‘bescheiden en andere gegevensdragers’ behoren tevens digitale bestanden waarop zich dergelijke informatie bevindt, dan wel redelijkerwijs vermoed kan worden zich daarop te bevinden.” (r.o. 4.5)

B          De Slimmigheidjes waarop de bestuurders zich echter beriepen:
(i) de server waarop de administratie zich bevindt, is geen eigendom van failliet;
(ii) de extensie @[naam failliet].nl is eigendom van een niet-failliete vennootschap;
(iii) alle e-mailcorrespondentie met betrekking tot alle vennootschappen van de failliet liepen via dezelfde e-mailadressen (die zijn verlopen); en
(iv) de e-mailboxen door de bestuurders worden ook voor privédoeleinden zijn gebruikt.

Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de laatste slimmigheid (privé-mails met zakelijke mails vermengen, al of niet expres) het zeker niet gaat redden. Het tegendeel blijkt alleen juist!

Slimmigheid i, ii en iii worden namelijk moeiteloos van tafel geveegd met de borstel van artikel (68 en) 92 Faillissementswet!

Alleen daar waar het supra-nationale grondrechten betreft moet de belangenafweging volgens de rechtbank in het voordeel van de bestuurders uitvallen. De les die curatoren zullen trekken uit dit vonnis zal zijn dat artikel 8 EVRM het alleen maar als reddingsboei voor de bestuurders heeft gered omdat, in dit geval, een concrete noodzaak voor de curator om (ook) kennis te nemen van privécorrespondentie niet (voldoende) werd gemotiveerd. Met aanvullende en deugdelijke motivatie zou een curator aldus wel goede kansen maken om de bestuurder van failliet (meer dan al het geval is) met lege handen te laten staan.

Nou ja; met deze uitspraak kunnen we prima leven. Met de uitvoerige motiveringen van de rechtbank zijn we ook niet ontevreden. Maar wat ons inziens toch opvallend voor komt, is dat de kosten die gemaakt worden om privé van zakelijke mails te scheiden eveneens op de boedel komt te rusten.

Wat vindt u daar nu van? Laat het Jean-Paul Sars weten.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK