Blogs

Wet arbeidsmarkt in balans

18-12-2019

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (de WAB) in werking. 

Door de invoering van de WAB veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Maar wat verandert er nu eigenlijk?

Verandering van de WW-premie
Vanaf 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Hierdoor wordt het voor de werkgever dus interessanter om een werknemer een vast contract te geven.

Nieuwe ontslaggrond
Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, dan moet er sprake zijn van een in de wet genoemde reden voor ontslag (de ontslaggronden). Met de invoering van de WAB komt hier een ontslaggrond bij, namelijk ‘de cumulatiegrond’. Dit houdt in dat het ook mogelijk wordt een werknemer te ontslaan als twee of meer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden tezamen een redelijke grond voor ontslag opleveren. De vraag of voldaan is aan de cumulatiegrond voor ontslag, moet worden voorgelegd aan de kantonrechter. De rechter kan hierbij besluiten een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen.

Transitievergoeding
Met de invoering van de WAB is de werkgever bij ontslag van de werknemer óf bij het niet verlengen van een tijdelijk contract direct een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Ketenregeling verandert
Op dit moment mag een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal twee jaar tijd overeenkomen met de werknemer. Per 1 januari 2020 verandert dit. Vanaf dan wordt het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar tijd aan te gaan.

Daarbij is interessant dat in de wet ook een uitzondering wordt opgenomen waardoor invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis wél kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten.

Payroll
Werknemers die vanaf 2020 op basis van een payroll-overeenkomst werken, krijgen meer rechten. Zij moeten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als werknemers die in dienst zijn van het betreffende bedrijf.

Werknemers die via payroll werken, kunnen overigens in 2021 nog meer rechten (zoals op pensioen) verwachten.

Oproepkrachten
Met de invoering van de WAB wordt ook geregeld dat werkgevers die werken met oproepkrachten, deze oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren moeten oproepen. Als de werkgever binnen die vier dagen afzegt, heeft de oproepkracht recht op betaling van het loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen.

Tot slot
Met de invoering van de WAB krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Bovendien wordt het voor de werkgever aantrekkelijker om een werknemer een vast contract te bieden. De bedoeling van de wetgever met deze maatregelen is om de kloof tussen vaste arbeidsovereenkomsten en flexibele contracten kleiner te maken.

Wilt u meer weten over de invoering van de WAB? Neem dan gerust contact op met mr. Manouk Radstaak.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK