Blogs

Nieuwe Franchisewet

19-02-2020

Geen bepaling van Goodwill? Dan is uw Franchiseovereenkomst nietig!

Franchise is een steunpilaar van onze economie. In deze tak van sport werken meer dan 375.000 mensen en er gaat een omzet van ruim 55 miljard euro in om. Het betreft 30.000 vestigingen in Nederland. Het is een samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, gebaseerd op (onder meer) een Franchiseovereenkomst. Die Franchiseovereenkomst is dan alleen weer niet geregeld in de wet zoals dat bijvoorbeeld bij agentuur wel het geval is.

Op 11 februari 2020 heeft de Tweede Kamer alleen een wetsvoorstel voor een nieuwe Franchisewet ter behandeling en goedkeuring toegezonden gekregen. De Raad van State heeft het wetsvoorstel van een positief advies voorzien. Die wet gaat er dus wel komen een dezer maanden, zo is de verwachting.

Doel van het wetsvoorstel is om de relatie tussen franchisegever en haar franchisenemers meer in evenwicht te brengen: eerlijker ondernemen en beter samenwerken.

Het is naar onze mening juist dat een franchise-verhouding vaak bijzonder onevenwichtig is. De franchisegever heeft vaak middelen ter beschikking om een contractueel en feitelijk in een onevenwichtig voordelige positie te komen ten opzichte van de franchisenemer. Ook wordt de franchisenemer vaak voor een dilemma gesteld wanneer er onenigheid met de franchisegever ontstaat omdat een ruzie ook een terugslag kan hebben op (bij voorbeeld) door de franchisegever verleende kredieten. Zo zijn er talloze voorbeelden te geven, allen met als conclusie: “Calimero zal wel een franchisenemer zijn geweest en geen franchisegever”.

Of de nieuwe Franchisewet daarin verandering brengt en of dit een wenselijke verandering is (immers: ondanks alle minpunten functioneert het huidige systeem kennelijk wel in overwegende mate) moet blijken. In ieder geval wordt op de navolgende punten nadruk door de wetgever gelegd in het voordeel van de franchisegever:

1             De precontractuele uitwisseling van informatie.

2             De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.

3             De beëindiging van de franchisesamenwerking.

4             Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Wij lichten u graag op alle 4 punten volledig en op eerste verzoek voor, maar in dit blog zal alleen kort aandacht besteed (kunnen) worden aan onderdeel 3.

Het voorgestelde artikel 920 bepaalt dat een Franchiseovereenkomst met nietigheid wordt bedreigd (dus gewoon niet geldt tussen partijen) wanneer niet is bepaald of “goodwill” aanwezig is, en zo ja, in welke mate deze goodwill aan de franchisegever of aan de franchisenemer is toe te reken.

Dat is wel een “dingetje”. In de eerste plaats omdat deze bepaling in vrijwel geen bestaande franchiseovereenkomst is opgenomen. Volgend uit de voorgestelde “overgangswet” hebben partijen de mogelijkheid om dit alsnog binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Franchisewet te regelen. Binnen deze periode kan een franchisegever dan natuurlijk wel eens een grotere prikkel voelen om een aflopende franchiseovereenkomst niet te verlengen. Zonder verlenging kan namelijk een, mede door franchisenemer opgebouwd klantenbestand of onderneming, dan namelijk tegen gunstiger voorwaarden (of “om niet”) worden overgenomen .

Ik zou zeggen alarmfase Rood de komende 2 jaar voor alle franchisenemers. Dit terwijl de wet deze groep nu juist de helpende hand wilde bieden!

Meer weten wat nu wel of niet verstandig is te ondernemen als franchisegever of franchisenemer? Mail of bel ons even (0314-372800).

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK