Blogs

De Energiewet 1.0 deel 4.

23-06-2021

Ruimte voor nieuwe martkinitiatieven.

Nu de zon de afgelopen dagen volop heeft geschenen, denk je misschien dat het een goed idee is om (eindelijk) te gaan investeren in zonnepanelen. Gewoon op je dak, net als de buren en om ook bij te dragen aan wat CO2 reductie.

Huidige salderingsregeling onder druk

Goede redenen en zeker doen, maar let wel even op. Op grond van de huidige regeling in de Elektriciteitswet[1] levert het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen best veel voordeel op. De energieleverancier berekent namelijk het uiteindelijke verbruik voor kleinverbruikers door de aan het net onttrokken energie te verminderen met de op het net ingevoede energie, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt. Beter bekend als “salderen”. Voor de belastingen (o.a. energiebelasting, btw) wordt hierbij aangesloten. Op deze wijze ontvangt de kleinverbruiker voor de ingevoede elektriciteit precies hetzelfde tarief als voor de onttrokken elektriciteit. Als een kleinverbruiker in een bepaalde verbruiksperiode meer duurzame elektriciteit op het net invoedt dan hij eraan onttrekt, dan geldt dat de leverancier voor het meerdere aan de kleinverbruiker een redelijke vergoeding moet betalen.

Deze salderingsregeling is echter onder druk komen te staan en inmiddels ligt er een wetsvoorstel “Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers”(TK 2020-2021, 35 594, nr.2)[2]. De achterliggende gedachte is dat de kosten van zonnepanelen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald en nog verder zal dalen. Het kabinet verwacht dat investeringen in zonnepanelen richting 2030 ook financieel aantrekkelijk zullen zijn zonder (fiscale) regelingen die dit stimuleren.

Is investeren in zonnepanelen dan nog rendabel?

Vooruitlopend op voornoemd wetsvoorstel, dat momenteel controversieel is verklaard, is in het voorstel voor de nieuwe Energiewet de huidige salderingsregeling aangepast. Het idee is dat de salderingsregeling van 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 geleidelijk wordt afgebouwd tot nul. De afbouw betekent dat de invoeding van kleinverbruikers vanaf 1 januari 2023 niet langer tegen hun afname van elektriciteit van een net wordt gesaldeerd. In plaats daarvan mag bij de kleinverbruiker slechts een percentage van de elektriciteit die op een net wordt ingevoed nog worden gesaldeerd met de afname van dat net via dezelfde aansluiting. Dit percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar nul, per 1 januari 2031. De hoogte van het percentage per kalenderjaar is opgenomen in artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor het geleidelijk afbouwen van salderen is het bovendien noodzakelijk dat kleinverbruikers beschikken over een meetinrichting die de afname en invoeding afzonderlijk kan meten. Momenteel beschikken de meeste huishoudens al over dergelijke meetinrichtingen.

Deze afbouw regeling zal invloed hebben op de zogenoemde terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen. Met name in de huursector verwacht men een langere terugverdienperiode. Immers, om het voor de huurder aantrekkelijk te laten zijn in te stemmen met de plaatsing van zonnepanelen, zal de huurverhoging en/of eventuele servicekosten verhoging die op zich gerechtvaardigd zal zijn, lager moeten zijn dan de winst/besparing die op de elektriciteitsrekening wordt gemaakt.

Toch een goed idee?

Desondanks lijkt het nog steeds een goed idee om te investeren in zonnepanelen, als particulier of als zakelijke ondernemer. Ten eerste zal de redelijke vergoeding voor de ingevoede elektriciteit die de leverancier moet betalen voor alle kleinverbruikers met zonnepanelen die op het net invoeden relevant worden. Met elk verstreken jaar zal het aandeel op het net ingevoede elektriciteit dat niet langer voor saldering in aanmerking komt steeds groter worden. Ten tweede is momenteel de hoogte van deze vergoeding niet gebonden aan regels, echter in de voorgestelde regeling is een wettelijke grondslag opgenomen om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels in te stellen ten aanzien van de hoogte van deze vergoeding.

Verder zijn er zowel voor particulieren  als voor zakelijke ondernemers subsidieregelingen en fiscale voordelen.

Wat zeker de moeite waard kan zijn is om te participeren in een samenwerkingsvorm, waarbij de lasten gedeeld worden, u ontzorgd wordt van administratieve rompslomp, goedkoper (collectief) ingekocht kan worden en u meewerkt aan een beter klimaat. 

Benieuwd naar de mogelijkheden bij het investeren in zonnepanelen? Neem dan contact op met mr. M.C. Willenborg.

 

[1] Art 31c en art 50 lid 2 Wet belastingen op milieugrondslag.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK