Blogs

Kan ik de overeenkomst met mijn huurder ontbinden?

28-05-2019

Kan je als verhuurder de huurder op straat zetten?

Stel u verhuurt een ruimte aan een huurder, maar deze huurder houdt zich niet aan de afspraken. Hij veroorzaakt overlast en/of betaalt de afgesproken huurpenningen niet, niet volledig of niet op tijd. Kan je als verhuurder dan de huurder op straat zetten?

Ernstige tekortkoming
Een verhuurder kan een huurovereenkomst ontbinden als de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt. De verplichtingen die de huurder niet nakomt, moeten wel van een bepaald belang zijn. Als het alleen gaat om kleine tekortkomingen, dan rechtvaardigt dat niet de (mogelijk grote) gevolgen van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Tussenkomst van de rechter vereist
De ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak (zoals een woning of bedrijfsruimte, maar ook een woonwagen of een standplaats) kan in principe alleen via de rechter plaatsvinden.

Op dit uitgangspunt zijn een paar uitzonderingen. In mijn volgende blog ga ik in op deze  uitzonderingen.

Uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (mei 2019)
In een uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch kwam deze problematiek onlangs aan de orde.

Situatie
Woningcorporatie BrabantWonen verhuurt een woning aan X. Naar aanleiding van meldingen bij de politie dat X in verdovende middelen zou handelen, stelt de politie een onderzoek in. Lang verhaal kort: in de woning worden onder meer drie zwarte plastic tassen met daarin 400 gram hennep, een koffer met een grote weegschaal, plantenresten van hennep, 233 opgestapelde zwarte lege potten, een rol zilveren isolatiefolie en een grote hoeveelheid mobiele telefoons en opladers aangetroffen. X wordt strafrechtelijk veroordeeld wegens (onder meer) het aanwezig hebben van drugs.

Is de tekortkoming voldoende zwaarwegend?
BrabantWonen gaat naar de rechter en vordert dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat X het gehuurde moet ontruimen. Het gerechtshof oordeelt in dit geval dat het aanwezig hebben van een (handels)voorraad van 400 gram hennep, in combinatie met de aanwezigheid van goederen waarmee hennep kan worden verwerkt en/of getransporteerd, een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst oplevert. Daarbij komt dat BrabantWonen een zwaarwegend belang heeft bij het kunnen handhaven van een strikt antidrugsbeleid om haar huurders een goed woon- en leefklimaat te bieden.

Het belang van X als huurder bij het voortduren van de huurovereenkomst (die al sinds 1988 liep) weegt niet op tegen de ernst van de tekortkoming door X. Het gerechtshof komt dan ook tot de conclusie dat de tekortkoming in dit geval ernstig genoeg is om de huurovereenkomst te ontbinden.

Afsluiting
Heeft u een huurder die zijn afspraken niet nakomt? Betaalt hij bijvoorbeeld niet (op tijd) de huurpenningen, onderverhuurt hij zonder uw toestemming, veroorzaakt hij overlast of anderszins? Neem dan gerust contact met mij op.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK