Blogs

Help! Heb ik nu een overeenkomst, of niet?

28-05-2019

Wanneer is er sprake van een overeenkomst?

Bij eenvoudige overeenkomsten zal niet snel discussie ontstaan over de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Een pak boter kopen in de supermarkt zal niet snel tot discussie leiden. In veel gevallen is het daarentegen helemaal niet zo duidelijk óf partijen nog in onderhandeling zijn óf dat partijen al overeenstemming hebben bereikt. Wanneer is er sprake van een overeenkomst?

Aanbod en aanvaarding
In de wet is bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod van de ene partij en aanvaarding van dát aanbod door de andere partij. Het aanbod moet voldoende concreet zijn om als aanbod te kunnen worden aangemerkt. Of een aanbod voldoende concreet is, is afhankelijk van het onderwerp van de overeenkomst.

De aanvaarding moet aansluiten op hetgeen is aangeboden om de overeenkomst tot stand te laten komen. Als het aanbod en de aanvaarding niet op elkaar aansluiten, komt de overeenkomst niet tot stand.

Als de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod, dan kan toch een overeenkomst tot stand komen, tenzij de aanbieder daartegen onmiddellijk bezwaar maakt.

Wil en verklaring
Een aanbod en een aanvaarding bestaan beiden uit een wil en een verklaring. Als de wil of de verklaring ontbreekt, kan dus niet worden gesproken van een aanbod of van een aanvaarding. De verklaring moet overeenkomen met hetgeen die partij ook daadwerkelijk wil.

Met andere woorden: een aanbod is een verklaring van de wil van de ene partij om een overeenkomst te sluiten.

Van de aanvaarding van een aanbod kan pas sprake zijn als die verklaring overeenstemt met hetgeen dat men wil aanvaarden.

Praktijk
In de praktijk gaat dit niet altijd goed.

Toen Leenbakker in 2017 in haar folder verklaarde dat zij hoogslapers voor € 24,00 verkocht, bedoelde zij echter een hoogslaper aan te bieden voor  € 319,00. Door een fout werden de bedden per ongeluk aangeboden tegen alleen de prijs van het matras. De verklaring kwam dus niet overeen met de daadwerkelijke wil van Leenbakker.

Een ander voorbeeld waarbij de wil niet overeenstemde met de verklaring is het (inmiddels beroemde) televisie incident uit 2013. Bij de televisieshow Miljoenenjacht drukt een man op de stopknop en verklaarde daarmee dat hij een aanbod van € 125.000,00 van het programma aannam. Direct nadat hij had gedrukt, gaf de man aan dat hij per ongeluk had gedrukt en eigenlijk had willen doorspelen. Dat het niet altijd duidelijk is of een overeenkomt tot stand is gekomen, blijkt wel uit het feit dat deze procedure pas afgelopen februari door het gerechtshof is beslecht. Het gerechtshof oordeelde overigens (in lijn met de rechtbank) dat de overeenkomst voor € 125.000,00 tot stand was gekomen.

Uitnodiging tot onderhandelen
Het aanbod moet voldoende duidelijkheid verschaffen over de belangrijkste verplichtingen (de kernprestaties). Als het aanbod niet voldoende duidelijk is, wordt het aangemerkt als ‘een uitnodiging tot onderhandelen’. De fase vóórdat een overeenkomst tot stand komt, wordt de precontractuele fase genoemd. Het afbreken van vergevorderde onderhandelingen in dit stadium kan ook schadeplichtigheid opleveren. Ook als nog geen overeenkomt tot stand gekomen is.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact met mij op.  

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK