Blogs

Invoering van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

12-06-2019

Hoe manage je de bescherming van bedrijfsgeheimen optimaal?

In een tijd waarin kennis macht is, maar vooral ook: de snelheid waarmee je kennis kunt vergaren je een (tijdelijke) marktpositie geeft, is het managen van bedrijfsgeheimen een essentieel onderdeel geworden van ieders bedrijfsvoering. Althans, dat zou ons inziens zo moeten zijn!

Door de invoering van de “Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB)” is het (bijna) eeuwoude arrest ‘Lindenbaum-Cohen’ in de Nederlandse wet verankerd. Kort en goed geeft deze wet praktische handvatten voor bedrijven die hun bedrijfsgeheimen willen beschermen tegen ‘inbreuken’ daarop.

Van alle gevallen waarin bedrijfsgeheimen buiten de onderneming komen te liggen, is het geval van de vertrekkende werknemer er één die relatief vaak voorkomt in de praktijk. Daarom zoomen we er kort op in.

Twee vragen
Er zijn in dergelijke gevallen altijd twee vragen die beantwoord moet worden. De eerste is moeilijk, de tweede is makkelijker te beantwoorden.

De moeilijke vraag die dan beantwoord moet worden is of een ex-werknemer de opgedane kennis, kunde en ervaring altijd mag gebruiken bij de nieuwe werkgever. De grens tussen enerzijds het gebruik van die kennis, kunde en ervaring en anderzijds het gebruik van “geheime bedrijfsinformatie” van de ex-werkgever, is niet steeds eenvoudig te bepalen.

De makkelijkere vraag is hoe je de kans op problemen daarover kunt verkleinen. De WBB zegt namelijk dat je minder mogelijkheden hebt om inbreukmakers aan te pakken als je zelf geen passende (juridisch en beveiligings-)maatregelen hebt getroffen.

En de ‘nieuwe’ werkgever?
Als je als werkgever geen passend onderzoek doet naar de rechtmatigheid van de (‘zo plots verkregen’) geheime informatie, dan zal het alsnog voor zowel de werknemer als de nieuwe werkgever verkeerd aflopen.

Andere samenwerkingen
Afgezien van de werkgever-werknemer relatie, is de wet ook van belang in relatie tot uw (samenwerkings-) partners, tot partijen waarmee een aanbestedingstraject wordt gelopen, tot franchisenemers, et cetera.

En hoe nu verder?
Wij zijn van mening dat de WBB bedrijven een handleiding geeft om knowhow beter te beschermen tegen inbreukmakers. De WBB is bovendien een uitvloeisel van een Europese Richtlijn. Hierdoor strekt de beschermingsomvang van de wet zich uit over de gehele EU.

Het is een kans bij uitstek om uw onderneming waardevol te laten blijven en te laten worden. Niet alleen vanwege een direct concurrentie voordeel, maar ook wanneer u op enig moment de verkoop van uw onderneming ambieert.

Met het pragmatisch en goed managen van uw bedrijfsgeheimen helpen wij u graag verder. Neemt u voor meer informatie contact op met sars@csadvocaten.nl.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK