Contractenrecht

Het contractenrecht is als het ware de meetlat waaraan alle juridische afspraken worden afgemeten. Deze afspraken kunnen over van alles gaan. Het kopen van een object; het sluiten van een huurovereenkomst; het aangaan van een geldlening of het aannemen van een werknemer.

Als de andere partij vervolgens zijn afspraken niet nakomt, dan is dat nadelig voor u. Het kan zelfs zijn dat u of uw bedrijf daardoor schade lijdt. U kunt de wederpartij dan aanspreken op zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Vaak lukt dat alsnog in goed overleg en in andere gevallen zal de rechter uitsluitsel moeten geven. Wij kunnen u helpen in dat proces de juiste keuzes te maken.