Zakelijke mediation

Een gerechtelijke procedure kan kostbaar en tijdrovend zijn. Daarbij is het van tevoren nooit zeker dat u in het gelijk gesteld wordt en of de uitspraak óók een oplossing voor onderliggende problemen biedt.

Bij mediation werkt u, samen met de andere partij, aan een oplossing voor het probleem. Dit doet u onder de deskundige begeleiding van een mediator. Het uitgangspunt daarbij is het herstellen van het vertrouwen tussen partijen. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor een mediation gering zijn, vergeleken met een juridische procedure.

Zakelijke mediation
Ook in gevallen waarin zakelijke belangen een rol spelen, is het verstandig de relaties zo min mogelijk te beschadigen – en zo mogelijk de relaties zelfs te verbeteren. Als beide partijen daarvan het voordeel zien en daartoe in staat zijn, is zakelijke mediation bijna altijd de beste oplossing. De focus is daarbij gericht op een (succesvolle) toekomst.

Wij hebben mediators die zich zowel CEDR (internationale accreditatie) als MfN (Nederlandse accreditatie) gecertificeerd zijn.