Jean-Paul Sars

Ons team

Mijn specialismen zijn: (inter)nationaal handelsrecht, ondernemingsrecht, samenwerkingsvormen (waaronder franchise, agentuur en distributie) en mediation.

"Handelsverstandige oplossingen", daar ga ik voor. Ik houd van het spel dat daarbij hoort. Informatie vergaren, tactiek bepalen, onderhandelen en (in noodgevallen) procederen. Pragmatisch vind ik dat. Ik voel me in mijn element aan tafel bij de ondernemer, adviserend, sparrend. Het vinden van creatieve oplossingen dat is mijn uitgangspunt en dat spreekt ondernemers aan.

Als er geprocedeerd moet worden dan ga ik daarvoor: "volle bak". Met een koel verstand, maar met gevoel voor emoties, ga ik de zaak aan. Ik weet precies wat het is om ondernemer te zijn en dat helpt mij om mijn cliënt-ondernemers op alle fronten bij te staan.

Zowel competitief als sportief; gericht op een optimaal en onverwacht (creatief) resultaat.

 

Lidmaatschappen:

  • Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
  • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht (nvvir)
  • Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)
  • Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Nevenfuncties:

  • 2012 – heden   Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Directeuren en Commissarissen Afdeling Achterhoek

Publicaties:

  • J.P.H.G.W. Sars, ‘OSS vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief’, in E. Thole, R. Scholten en W. Seinen (red.), Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software, Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) 2005.