De nut en noodzaak van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft)

Gepubliceerd: 26 oktober 2023

Wat is een ongebruikelijke transactie en hoe meld ik “onverwijld”?

Bedrijven en private instellingen die zich bezig houden met financieel-economische dienstverlening zijn bij wet verplicht ongebruikelijke transacties van klanten te melden.

Waarom dient u dergelijke transacties melden? Ongebruikelijke transacties kunnen een signaal zijn dat er sprake is van witwassen van crimineel geld of het financieren van terrorisme. Het gaat om veel geld. In 2020 betrof de waarde van de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transacties bijna 15 miljard euro. Witwassen en terrorismefinanciering vormen dus een serieuze bedreiging voor een integer en veilig financieel-economisch stelsel. Daarom is in de wet vastgelegd dat er een verplichting is om ongebruikelijke transacties te melden: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet vloeit voort uit internationale en Europese regelgeving (Derde, Vierde en inmiddels Vijfde anti-witwas Richtlijn).

Om wat voor soort transacties gaat het? Bij ongebruikelijke transacties gaat het om transacties die voldoen aan een zogenaamde objectieve of subjectieve indicator dat een transactie ongebruikelijk is. De objectieve indicatoren verschillen per branche waarin de Wwft van toepassing is. Hiertoe zijn branche-specifieke Wwft leidraden opgesteld. Een subjectieve indicator is een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren  van terrorisme.

Om enkele voorbeelden te noemen: de verkoop van een pand ver boven de taxatiewaarde, iemand betaalt voor meer dan 20.000,- EU in contanten voor de aankoop van een auto, boot of kunstvoorwerp, maar ook een cliënt met een particuliere beleggingsportefeuille die als doel heeft te beleggen voor lange termijn, stort op enig moment een groot bedrag op het particuliere account dat niet past bij het eerdere transactieprofiel of er vindt een transfer van grote sommen geld plaats naar een land met een hoog risico op terrorisme.

Check dus vooral uw branche-specifieke Wwft leidraad of neem contact met ons op om te oordelen welke indicatoren op uw branche van toepassing zijn.

Het melden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie dient onverwijld te gebeuren (artikel 16 Wwft). Maar wat is nu onverwijld?

Dit was ook de vraag in een zaak bij de rechtbank van Rotterdam. Het betrof hier een financiële instelling die onder andere transacties had uitgevoerd naar en van Somalië. Het beleid was een maandelijkse check van de transacties, want een maand leek het bedrijf onverwijld. De rechtbank heeft geoordeeld dat bij onverwijld moet worden aangesloten bij de termijn die werd gehanteerd voor de wijziging van de wettekst. Deze termijn was veertien (14) dagen. Dit betreft wel de uiterlijke termijn. De FIU heeft deze wijziging in de wettekst bewerkstelligd.

Concluderend moet je een transactie melden aan de FIU (dat kan via de website www.fiu-nederland.nl) wanneer deze voldoet aan een objectieve of subjectieve indicator. De termijn voor het melden is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval binnen veertien 14 dagen. Goed om te weten is dat uw geheimhoudingsplicht wijkt voor de verplichtingen uit de Wwft.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op Wwft gebied? Neem dan contact op met mr. Jean-Paul Sars (sars@csadvocaten.nl) of bel ons op 0314-327800.

 

Meer advocatuur blogs