Blogs

Kan ik een huurovereenkomst ontbinden zonder tussenkomst van de rechter?

10-07-2019

Op het uitgangspunt dat de ontbinding van een huurovereenkomst door de rechter moet worden uitgesproken, gelden een paar uitzonderingen.   

Het uitgangspunt is dat de ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak (zoals een woning of bedrijfsruimte, maar ook een woonwagen of een standplaats) in principe alleen via de rechter kan plaatsvinden. Hierover schreef ik in mijn blog ‘Kan ik de overeenkomst met mijn huurder ontbinden?’.    

Twee uitzonderingen
De wet onderscheidt grofweg twee uitzonderingen op het uitgangspunt dat de ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak door de rechter moet worden uitgesproken. 

Ten eerste kan de verhuurder een huurovereenkomst zonder tussenkomst van een rechter ontbinden als het bevoegd gezag het gehuurde heeft gesloten op grond van de in artikel 7:231 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde (wettelijke) regelingen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om de sluiting van zogenaamde ‘drugspanden’.

Ten tweede kan zowel de huurder als de verhuurder een huurovereenkomst zonder tussenkomst van een rechter ontbinden als het genot van het gehuurde (bijna) geheel onmogelijk is geworden. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gehuurde door een brand is verwoest.

Ontruiming
Nadat de huurovereenkomst is ontbonden, mag de huurder in principe geen gebruik meer maken van het gehuurde. De huurder moet dus vertrekken. Als de huurder het gehuurde niet vrijwillig ontruimt, mag de verhuurder nooit eigenhandig de huurder het gehuurde uitzetten.

Voor een gedwongen ontruiming is een gerechtelijke titel vereist. Dat betekent dat indien de huurder het gehuurde niet vrijwillig ontruimt, dat de verhuurder dan alsnog de gang naar de rechter moet maken om de ontruiming van het gehuurde te vorderen. Als de huurder tijdens die gerechtelijke procedure verweer voert, dan dient de rechter te beoordelen of de gevorderde ontruiming al dan niet redelijk is.

Afsluiting
Indien een huurder na de ontbinding van de huurovereenkomst niet vrijwillig vertrekt, mag de verhuurder niet eigenhandig de ontruiming van het gehuurde bewerkstelligen. De verhuurder dient in dat geval bij de rechter een vordering tot ontruiming in te stellen.

Wenst u een huurovereenkomst te ontbinden zonder tussenkomst van een rechter? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK