Blogs

Broncode depot van software. Doorgaan ondanks faillissement van uw leverancier!

01-07-2020

Vraag er om bij uw Leverancier.

“Software” is een breed begrip; bedrijf kritische software is al iets concreter:
het is software waarvan u het gebruik niet zou willen missen en die vaak in meer of mindere mate voor uw bedrijf geschikt is gemaakt.

Bij faillissement van uw softwareleverancier kunt u (uw leverancier er voor laten) zorgen dat u software gewoon “door kunt” blijven gebruiken. Dit is niet kostbaar maar het vergt alleen een pro-actieve houding ten aanzien van dit potentieel levensgrote gevaar voor uw onderneming.

Nog weinig leveranciers pakken dit probleem pro-actief voor u op. Wij zien maar zelden dat een leverancier op eigen initiatief een escrow overeenkomst aan biedt. Daarom zou u er zelf naar moeten vragen- misschien zelfs wel moeten eisen. Het gaat immers om het voortbestaan van uw bedrijf.

Een escrow overeenkomst is de afspraak van een leverancier met een escrowagent inhoudende dat, b.v. in geval van faillissement, u ononderbroken over de codes van de software kunt blijven beschikken.  De codes worden dan gedeponeerd bij een derde partij (de escrow-agent). Zonder een dergelijk depot kan, ingeval een faillissement van de leverancier, een curator het u lastig of onmogelijk maken om over de software te blijven beschikken of de software te laten onderhouden.

De nekklem die u van een curator mag verwachten kent de volgende juridische achtergrond:

Tijdens een faillissement beschikt de curator over vrijwel alle vermogensbestanddelen van gefailleerde. Echter, voor IE-rechten (daaronder vallen de auteursrechten op software) bepaalt artikel 21(1) Fw dat uw leverancier beschikkingsbevoegd blijft. We noemen dit wel de beslagexeceptie (op de auteursrechten van de software) waarmee een curator moet rekenen.
Dat lijkt goed nieuws, maar dat is het niet.

Als namelijk de leverancier een licentie verleent aan u op die software, dan komt de curator alsnog “in het spel”. De hoofdregel (artikel 20 Fw) bepaalt immers dat de boedel tevens al “hetgeen failliet gedurende het faillissement verwerft” omvat. De auteursrechten vallen dus niet in de boedel, maar de vergoedingen die u moet betalen om de software te gebruiken dus wel.

De beslagexceptie betekent vooral dat de curator en de gefailleerde ‘tot elkaar veroordeeld zijn’ en overeenstemming moeten bereiken voordat u weer (rechtmatig) over uw software zal kunnen beschikken. In de tussentijd verkeert uw bedrijf in onzekerheid en/of kan onderhoud of bug fixing niet voor u worden uitgevoerd.

In samenwerking met I-Pulse (www.I-pulse.nl) hebben wij (in beginsel alleen voor leveranciers van maatwerksoftware, ander vormen volgen later dit jaar) praktische oplossingen bedacht.


Kijk daarvoor op  www.escrowdesk.eu  en vraag uw leverancier om het te regelen voor u.

CS Advocaten maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK